אדריכליות ומדעים

הגלריה שבחרתי מחברת בין תחום האדריכלות לבין המדעים , האדריכלים מאוד השתמשו במדעים בבניה למשל אם הם רוצים לבנות דלת אז השתמשו בקשת כי הקשת הוא מבנה יציב וחזק מאוד ( במדעים ידוע כי לעיגול יש אינסוף זוויות לכן הוא מבנה חזק ויציב ) וגם השתמשו במבנה של הכיפה בבניה שהוא מורכב מהרבה קשתות(חצי עיגול) וגם ראו את המבנה של הגלגולת שלנו וראו שהיא בצורת כיפה והיא מבנה מאוד חזק ויציב ואז הסיקו כי המבנה הזה מאוד חזק ויציב. 

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile