PRÍBEHY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Témou pre moju galériu je: "Príbehy zo života svätých." Vybrala som si ju nie len kvôli tomu, že som kresťanka, ale aj preto, aby moja galéria priniesla návštevníkovi určité posolstvo alebo myšlienku, ktorú zahŕňa. V mojej galérii som zvolila konkrétne diela, v ktorých som sa zamerala na život Ježiša Krista. Každý z obrazov zahŕňa nejakú udalosť zo života Pána,od zvestovania anjelom,narodenia, až po zjavenie sa Panne Márii. Diela v galérii sú od rôznych, viac, či menej známych umelcov. Všetky obrazy skrývajú v sebe jedinečnú podstatu.V prvých piatich  dielach je zobrazená láska, obeta a údel Bohorodičky, ktorá pokorne, poslušne a s vierou prijala od Boha poslanie stať sa matkou vykupiteľa. V ďalších je zobrazený krst Ježiša v Jordáne Jánom Krstiteľom,po ktorom začal svoje verejné účinkovanie, vyháňanie lotrov z chrámu, ktorý má byť domovom nebeského Otca  a 40 dňové pôstenie sa Ježiša na púšti,ktoré bolo prípravou na jeho utrpenie.Ďalej je zobrazené umývanie nôh dvanástim učeníkom a posledná večera, kde Ježiš ustanovil oltárnu sviatosť a dal sa nám za pokrm v oltárnej sviatosti. Následné je zobrazené Ježišovo umečenie a veľké utrpenie, ktoré vzal na seba za nás, aby nás vykúpil. Tu sa môže človek zamyslieť nad tým , že Boh vydal svojho syna za naše hriechy, ukázal, že jeho plán s nami je plánom dobrotivej lásky: "Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy."  Skladanie z kríža a následné uloženie jeho mŕtveho a doráňaného tela do lona matky  v nás môže vyvolať pocity smútku a zamyslenia sa nad cenou života. Koľko strachu prežíva matka, len keď vidí ako sa jej dieťa poraní, alebo keď ho niečo bolí. No ona držala s pocitom úzkosti a žiaľu mŕtve telo svojho syna, ktoré uložili do hrobu. Na tretí deň slávne vstal zmŕtvych a svojou smrťou premohol smrť a daroval nám život. Po smrti sa prvými ohlasovateľkami Zmŕtvychvstalého Krista stali ženy, ktorým sa Ježiš zjavil . Týmto posolstvom je nekonečna láska až na smrť. Dúfam, že tento popis je motiváciou k nazretiu do galérie a bude pre Vás obohatením a povzbudením do života.

Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile