Kősztélék, Gulácsi Lilian

A sztélék olyan emlékművek, amelyek célja, hogy emléket állítsanak jeles személyeknek (síremlék) vagy győzelmi csatának. Leginkább kőből, néha fából készültek. Sztéléket sok helyen találunk: például az ókori Közel-Keleten, Egyiptomban és Görögországban, de akár Kínában és Közép-Amerikában is.

Ez egy győzelmi sztélé darabja, ami Hazael arámi király győztes csatáját örökíti meg. Ez a legelső olyan írás a Biblián kívül amely Dávid leszármazottaira hivatkozik.
Ezt a kő sztélét egy arámi várostól nem messze találták. E sztélé kétféle arámi istenséget ábrázolhat, de mindkettő is lehetséges.
Ez a sírkő nagyon különleges, hiszen az egyiptomiak nem ábrázoltak betegségeket. Ez talán a legkorábbi emlék, amely gyerekbénulással van összefüggésben. Az alak egyik lába jól láthatóan bénult.
Az egyiptomi papnak, Hornak a temetési sztéléje. A napisten kétféle megtestesülését ábrázolja. A képek alatti feliratokon a hozzájuk szóló ima szavait lehet olvasni.
Ez Esarhaddon győzelmi sztéléje. Esarhaddon asszír király volt, aki Egyiptom ellen győzött. A felirat felidézi az egyiptomi korona herceg elhurcolását.
Lovakat ábrázoló kősztélé. Az ibériai kultúrából származik.
Ez a sztélé egy lány és fiú testvérpár emlékére apjuk állíttatta, aki athéni arisztokrata volt. A síremlék hatalmas méretű volt, amelynek ez a darab egy kis töredéke és a lány arca látszódik rajta.
Egy kislány sztéléje, aki rajongásig szerette a házi galambját. A Parthenon falát díszíti ez a dombormű. A szobrász valószínűleg athéni képviselő volt az ötödik század közepe felé.
Binéfar (az Ibériai-félsziget városa) kősztéléje.
Ezen a kínai kősztélén Buddha látható, meditációs pózban, oroszlánok társaságában ül. Buddha ruhájának redőit határozott, éles, ívelt vonalakkal ábrázolták.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile