Egyiptom művészete

Berek Anita

Anubis: az alvilág istene. A holtak oltalmazója és a bebalzsamozás istene is egyben. Ábrázolása sakál vagy embertestű sakálfejű.
Relief (dombormű): festett. Az egyiptomiak minden szobrot és domborművet befestettek. Mivel Anubis a holtak bírája is egyben, ezért lehet, hogy ez a relief egy ilyen helyzetet ábrázol.
Anubis (sakál), stílusa alapján Újbirodalom korabeli, talán El Amarna kori lehet a stílusa alapján.
Festett dombormű, amelyen hieroglifák, vagyis szent feliratok vannak.Talán a fáraót vagy valamelyik főemberét ábrázolja.
Annyira kicsi a kép, csak sejtem hogy mit ábrázol:( Szerintem a Holtak birodalmában a halott szívét mérlegelik, ha nehezebb mint egy Maat istennő tolla, akkor Ammut isten felfalja.
III. Amunhotep az Új-Birodalom fáraója, Ehnaton, az eretnek fáraó apja. A szobor stílusán előrevetítődik az Amarna kori fellazulás, vagyis a személyesebb egyénítettebb ábrázolás.
A kisplasztika, amit fából faragtak Thot istent ábrázolja ibis alakban. Thot a tudás és a mesterségek istene.
Horus súlyom alakban, kőből kifaragva. A szobor az egyiptomi hagyományok szerint frontálisa, szimmetrikusan és zárt , geometrikus formában van faragva, ezáltal a stabilitást és az időtlenséget tükrözi.
Horus: napisten, egyik legfontosabb egyiptomi isten. A fáraó védelmezője. Ozirisz és Ízisz fia.Ábrázolása a totemizmus maradványaként embertestű, sólyomfejű vagy sólyomtestű isten.
Bár a felirat szerint Horus talán, de mivel Horus-t sólyomfejjel szokták ábrázolni, ezért véleményem szerint a szobor mégsem Horus istent ábrázolja. Általában női istent szoktak oroszlánfejjel ábrázolni, mint pl.: Szekmet, a háború és a sivatag istennője.
Szarkofág, vagyis emberformájú, festett koporsó, amelyben múmiát helyeztek el.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile