Biblické príbehy

Táto galéria obsahuje 12 umeleckých diel, ktoré zobrazujú rôzne Biblické príbehy. Do tejto zbierky som zaradila nasledovné diela:

1) Jerusalem and the valley of je**shaphat from the hill of evil counsel - Thomas Seddon

2) Annunciation - Leonardo da Vinci

3) The Virgin and Child with Saint John - Antonio de Solario

4) Baptism of Christ - Verrocchio / Leonardo da Vinci Verrocchio, Leonardo da Vinci

5) The Way to Calvary - Jacopo Bassano

6) Crucifixión de Cristo - Lucas CRANACH

7) The Trinity and Mystic Pietà - Hans Baldung Grien

8) The Magdalen in a Landscape - Adriaen Ysenbrandt

9) Adam and Eve in paradise (The Fall) - Lucas Cranach the Elder

10) St. Michael - Fa Presto

11) The Altar of St. John - Rogier van der Weyden

12) The Tower of Babel - Pieter Bruegel the Elder

Týchto 12 diel som si vybrala kvôli jedinečným príbehom, ktoré v sebe skrývajú. Väčšinu výjavov z Biblie pozná veľké množstvo ľudí či už z rozprávania, alebo čítania. Práve touto galériou by som chcela ukázať niektoré z nich aj vo vizuálnej podobe. Zamerala som sa nielen na významných umelcov, ale hlavne na tých, o ktorých väčšina ľudí ani nevie.

Na mnou vybraných obrazoch si diváci môžu všimnúť tieto elementy: využitie kontrastu, taktiež dokonalú kompozíciu predmetov alebo osôb. Môžu tu spozorovať jednotlivé proporcie obrazu, ale taktiež aj pri ľudských postavách.

Jednotlivé Biblické príbehy sa nám autor pokúsil priblížiť prostrednítvom využitia farieb, umeleckých prostriedkov, techník a pod.

Je ťažko povedať, čo si majú diváci všímať na jednotlivých obrazoch, pretože každý obraz je napĺnený nejakých posolstvom či významom. Ide už len o to, čo v nich spozoruje samotný divák. Preto aj ja môžem ponuknúť divákom iba moje postrehy, poznatky, pocity atď.

Hlavným dôvodom prečo moja galéria obsahuje práve tieto obrazy je ten, že ma očarili hneď na prvý pohľad. Či už svojou jednoduchšou kompozíciou, farebnými scenériami a pod.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile