Математика

Ова галерија слика може се искористити на часовима математике  као веза између математике и других предмета (корелација међу предметима). На пример, на часу математике у седмом разреду обрађује се "Талесова теорема". Ученици подељени у групе могу истраживати ко је први измерио Кеопсову пирамиду и када, ко је био Кеопс, где се налази пирамида...Ако се овакав групни рад реализује у кабинету информатике где је доступан интернет, онда ту имамо корелацију између  математике и неколико других предмета. На тај начин подстичемо развој лингвистичке, логичко/математичке, интерперсоналне и интраперсоналне интелигенције код ученика.

Ко је први измерио висину пирамиде и како?
Свака боја на круговима означава један континент. Истражи  сазнај више о олимпијским круговима.
Ко и када је направио први глобус? Колики је био полупречник првог глобуса?
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile