Rozmaitości ze Starożytności

Głównie wazy i amfory greckie.

Czara na wino z rysunkami ateńskiego rysownika Euphroniosa.
Czara przedstawiająca scenę z komedii, narysowanych przez Assteasa.
Czara przedstawiająca wojnę bogów z Gigantami.
Czara na wino ze sceną dwóch kochanków
Duża amfora artysty znanego jako Berliński Rysownik.
Amfora na wino garncarza Andokidesa.
Kubek do napojów garncarza Sosjasza.
Waza grobowa.
Posążek Zeusa z piorunem - wotywna statuetka.
Złota biżuteria z Tarentu.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile