Ideál krásy

Čo je krása? Existuje presná definícia tohto termínu? Pre každého niečo iné. Podľa Grékov je krása všetko, čo lahodí zraku a sluchu, čo vzbudzuje obdiv, vyvoláva nadšenie, uznanie či záľubu. Krása by sa mohla chápať aj ako „niečo“ , čo sa človeku páči a lahodí jeho zmyslom, ako opak škaredého. Krása je abstraktná estetická kategória, jej významom  sa zaoberá filozofická disciplína – estetika. Názory na krásu resp. na to čo je krásne je mnoho. Veď nie nadarmo sa hovorí „100 ľudí 100 chutí“. Po celé stáročia sa snažia básnici, sochári, maliari či iní umelci zachytiť podstatu krásy. Vyjadriť ju, tak ako si to oni sami predstavujú. Chcú najvernejšie zachytiť daný okamih – človeka, ktorý ich natoľko upútal. Krása tvorí harmóniu - súlad a pokoj.  Pravek: Prvý dochovaný obraz ideálu ženskej krásy sa objavuje už v praveku, soška Vestonická Venuša. Soška znázorňovala symbol plodnosti.  Starovek: . Ideál krásy je v tomto období spájaný nielen s telesnou stránkou, ale tiež so stránkou duševnou-kalokagatia . Nastupuje historické obdobie stredoveku spojené s kresťanským náboženstvom, ktoré telesnú krásu popiera. Všetko, čo sa vzťahuje k telu je označované ako hriešne. Renesancia: Žena má oblé tvary a plné krivky. Kým v antike vládla prirodzenosť a krása nespútaného nahého tela , renesancie prichádza s konštrukciami, ktoré ženu dotvárajú do ideálnej postavy, ktorá pripomína presýpacie hodiny. 16. storočie: Ideálne ženská postava nie je ani vychudnutá, ani obézna, vyzerá zdravo a zmyselne.17. storočie a baroko: Presadzujú plnoštíhly ideál krásy. Romantizmus: Idealizuje vychudnutý vzhľad a akcentuje krehkosť a štíhlosť ako znak duchovnej krásy.

Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile