Iný pohľad

Ak by sme pátrali po predchodcovi súčasného pouličného umenia, ocitli by sme sa v dobe vzdialenej asi 30 000 rokov dozadu. Prehistorické jaskynné maľby či jednoduchépiktogramy vyhotovené primitívnymi nástrojmi (najmä úlomkami kostí) zobrazujúce scény zo života divokých zvierat, loveckých úspechov či obradov, by sme mohli nazvať akýmisi pradávnymi predchodcami dnešného Street Artu. Dnes je Street Art prvkom neodmysliteľne patriacim kukoloritu svetových veľkomiest, ktorý balansuje na tenkej hrane medzi umením avandalizmom. Motivácie pre umiestnenie svojich diel do ulíc majú umelci rôzne – sebarealizácia, umelecký prevrat, politický odpor, no priestor na uliciach je aj zaujímavou platformou pre oslovenie širokej verejnosti. Vo všeobecnosti však spoločnosť vníma writerov ako zločincov. Majitelia plôch, na ktorých je realizované graffiti, považujú tento umelecký prejav za vandalizmus, ktorého odstránenie ich stojí nemalé finančné prostriedky. Zmes miliónov tagov sa stávala neprehľadnou, kto sa chcelodlíšiť, musel vymyslieť spôsob, ako svoj podpis zviditeľniť. Do mora čiernych fixiek sa tak zrazu dostali farby či spreje, obrazce sa stávali komplikovanejšími a štýlovejšími. Vydarené obrazce si v 80. rokoch minulého storočia získavali čoraz väčšiu pozornosť médií, ktoré sa začali o nový umelecký smer zaujímať. Stencil Art sa stal obľúbeným prostriedkom pre vyjadrenie odporu voči politikom, mnohých umelcov lákala publicita, ktorú týmto spôsobom sebarealizácie chceli nadobudnúť.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile