Autoportrét

Autoportrét je výtvarné dielo, na ktorom autor formou portrétu zachytáva svoju vlastnú podobu. Rozvoj autoportrétu súvisí s rozvojom portrétnej maľby ako takou. Prvé autoportréty vznikali v renesancii. Významný je napríklad zbierka autoportrétov Albrechta Dürera. Dôvodom vzniku autoportrétu bola v minulosti často predovšetkým možnosť predviesť prípadným zákazníkom vlastnú umeleckú zručnosť. Existencia portrétneho zobrazenie, hoci vlastnoručne zhotoveného, tiež maliara psychologicky radila medzi zámožnejší obyvateľov, pretože vybavenie vlastného domu portrétom si mohli dovoliť iba šľachtici či skutočne zámožní mešťania. Autoportréty ktoré sú v tejto zbierke sú rôzne a líšia sa postavením ľudí ktorí sú na obraze. V niektorých obrazoch sú ľudia otočení z pravej strany a niektorí z ľavej strany a niektorí sú dokonca maľovaní aj spredu. Táto kontrastnosť vyzdvihuje túto zbierku. Pri pohľade na jednú strany maľovanej osoby by sa stratila zaujímavosť a všetky obrazy by boli len podobou ba kópiou. V tejto zbierke nájdeme aj obrazy ktoré sú maľované v rôznej časovom odstupe kde si šikovné a skúsene oko profesionálneho alebo amatérskeho umelca všimne určite odlišnosti a kvality ktoré sa nachádzajú na obrazoch. Dokonca túto zbierku obohacuje aj okrúhly rám ktorý je má svoje čaro a určite čaro malo aj vo svojej dobre keďže väčšina obrazov bolo v tvare obdĺžnika. Nájde sa tu aj čiernobiely skvost ktorý by niekto odhadol na staršie obdobie ale pritom ide o 20 storočie.                                                                                  Tomáš Liščinský

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile