Priroda

Ова галерија развија код ученика визуелно - просторну интелигенцију и може се користити на часовима ликовне културе. На часовима српског језика може се користити за описивање природе што код ученика развија лингвистичку интелигенцију.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile