autoportréty

Autoportréty sú umelecké diela, na ktorých autor prostredníctvom portrétu zachytil svoju vlastnú podobu. Rozvoj autoportrétov súvisí s rozvojom portrétnej maľby. Prvé autoportréty vznikali v renesancii. Dôvodom vzniku autoportrétov bola v minulosti predovšetkým možnosť predviesť prípadným zákazníkom vlastnú umeleckú zručnosť. Existencia autoportretného zobrazenia taktiež psychologicky zaraďovala maliara medzi zámožných obyvateľov, lebo v tom čase si to mohli dovoliť len šľachtici alebo veľmi zámožný mešťania. Tvorba autoportrétu tiež obsahuje črty  introspekcie a sebahodnotenia. Maliar je nútený vložiť do svojho portrétu predstavy o sebe samom.                                    Táto galéria obsahuje autoportréty predovšetkým 20. storočia. Pre 20. storočie je typická vojnová tématika, ktorá sa prejavovala aj v umení. Vojna sa prejavila aj na týchto dielach, čo si môžme všimnúť napríklad na výrazoch tvári jednotlivých postáv. Takmer žiadna z nich neprejavuje pocity radosti či šťastia. Zaujímavosťou každého diela je pohľad, z ktorého možno vyčítať náladu osoby. Niektoré sa vyznačujú tajomným aj serióznym pohľadom, no na druhej strane nájdu sa aj také, ktorých pohľad je trochu príjemnejší. Z autoportrétov možno na prvý pohľad zistiť taktiež spoločenskú vrstvu, do ktorej autor patril. 

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile