Franco 40/40 

Mirades sobre la Dictadura - Recerca d'imatges per a la programació commemorativa dels 40 anys de la mort de Franco promoguda per l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile