Biblické príbehy

V tejto galérii si môžete prezrieť obrazy zaoberajúce sa biblickými príbehmi. V každom jednom nájdete príbeh, ktorý určite poznáte. Každý jeden obraz je výnimočný pretože vyobrazuje autorove vnímanie určitého príbehu. Líšia sa predovšetkým štýlom maľby a témou daného príbehu. V prvom obraze v tejto galérii môžme vidieť Adama a Evu v raji s povestným jablkom ,,hriechu". Tento obraz symbolizuje pokušenie v podobe hada, ktorý sa v skrýva na strome. Druhý obraz sa zaoberá príbehom návštevy Panny Márie anjelom Gabrielom. Za týmto obrazom si vybavíme príbeh zvestovania a nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tretí obraz sa zaoberá témou návštevy troch kráľov pri malom Ježišovi . Ako typický znak tohto príbehu si v diele všimneme povestné tri dary- zlato, kadidlo a myrhu. Štvrtý obraz sa zaoberá témou zjavenia sa Pána alebo inak povedané Epifániou. V tomto príbehu sa hovorí, že Ježiš sa dal v tento deň pokrstiť v rieke Jordán a začal svoje verejné účinkovanie. To že skutočne ide o tento príbeh dokazuje rieka Jordán a pozadí. Nasledujúce dva obrazy sú od toho istého autora, majú tú istú tému, ale predsa sú iné. Všimnite si hlave použité farby a črty tváre. V týchto obrazoch ide o príbeh, v ktorom Ježiš hovorí o tom, že cisárove veci patria cisárovi( platenie daní) a božie Bohu. Ako dôkaz tohto príbehu si všimnime malý denár. Siedmy obraz vykresľuje príbeh keď chcel Pilát prepustiť Ježiša, ale ľud začal protestovať a namiesto neho si vyžiadal prepustiť Barabáša. Ďalší obraz je príbeh o ceste na kalváriu. NA obraze si môžte všimnúť ako Veronika podáva Ježišovi šatku a plačúce ženy. Nasledujúca maľba vyobrazuje príbeh o ukrižovaní a pribíjaní Ježiša na kríž na mieste zvanom Lebka. Názov miesta znázorňuje malá lebka, ktorú ovoniava pes. Všimnite si aj, že všetci Ježišovi známi stoja obďaleč. Posledný obraz v tejto galérii vyjavuje ako Ježiša po jeho smrti zabaľujú do plachty a ako ženy lamentujú nad jeho smrťou.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile