Време у природи

Галерију слика Време у природи могу користити за упознавање ученика са временским приликама у природи у нижим разредима. Ученици ће моћи сменом слика уочавати промене у природи које се дешавају и логички закључивати. Развијаће своју естетску, визуелну интелигенцију.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile