harrigarriak

Autista muturrekoa liteke, etsaia, etsaia deitua inkonprenitua eta konprenitzen ez duena. Arazoa biena da, etsaiak bi aldeetan aurkitzen dira, nor gara bestela, etsaiaren etsaiak baino. Arazoa du, gehiengoarena ez den hori ez duelako. Etsaia baketsua da, kuadroan ageri den bezala, bakartua.
urloa
http://en.wikipedia.org/wiki/Ern_Malley
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile