Kvetinové zátišia

Do svojej galérie som si vybral kvetinové zátišie. Zátišie je typ maľby, ktorý zobrazuje predmety, ktoré sa vyskytujú v domácnosti, napr. kvety, ovocie, potraviny atď. Jeho ťažiskom je kompozícia predmetov obvykle neživých. Vo francúzštine sa tiež zátišie nazýva nature morte. Samotné pomenovanie tohto žánru pochádza z holandského termínu “stileven” - neživá príroda. Prvýkrát ho použil Houbraken na začiatku 18. storočia. Zátišie nájdeme už aj v antike, ako napríklad v Pompejách v nástenných maľbách, mozaike a v závesnom doskovom obraze. Do obrazu však môže maliar zahrnúť aj živé bytosti podobne ako to vo svojich dielach urobili napríklad Van Huysum alebo Henri Matisse. V šestnástom storočí mnoho umelcov doplňovalo scény “neživej prírody” o osoby, takže vytvárali zátišia s ľudskými postavami. Moja galéria obsahuje obrazy kvetov. Umelci sa pritom zaoberali myšlienkou zobrazovania kvetov v rôznych podobách a na rôznych miestach. Obrazy majú tmavý podtón. Niektoré majú výrazný vzhľad a sú pútavejšie, no niektoré sú so všedným, sivým nádychom. Do svojej galérie som zaradil obrazy od rôznych umelcov, čím poukazujem na rôznorodosť a odlišnosť vkusu maliarov. Umelci sa zameriavajú na detaily a zobrazujú malé kvety vo veľkom množstve, no iní dávajú do popredia celú kvetinu a zobrazujú ju podrobne. Ja ako muž som sa zameral na kvetinové zátišie z toho dôvodu, že obľubujem vychádzky v prírode, pri ktorých môžem pozorovať množstvo kvetov, ich rôzne usporiadanie alebo hru farieb. Teraz, na jar, môžeme v prírode pozorovať množstvo kvetov, pričom niektoré z nich je vidno iba v tomto období, preto by sme si mali všímať krásy kvetov. (František Arendáč)

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile