Autoportrét

V našej galérii sa nachádza desať rôznych diel, ktoré majú niečo spoločne a to je autoportrét. Autoportrét je výtvarné dielo, na ktorom autor formou portrétu zachytil svoju vlastnú podobu. Majú rôznu funkciu ale jednu majú spoločnú, a tou je že maliar odráža svoj vlastný pohľad na svoju osobu. Autoportrét môžeme nájsť v podobe kresby, maľby či sochy. Takmer výhradne boli autoportréty tvorené ako maliarske dielo. Sochárskych autoportrétov je dochovaných veľmi málo, pretože na rozdiel od dvojrozmerného zobrazenia, pri ktorého tvorbe možno použiť zrkadlo, je vytváranie trojrozmerného autoportrétu dosť komplikované. Prvé autoportréty vznikali v renesancii. Práve v tomto období sa rozvíjali a boli symbolom bohatstva a hlavne talentu autora, v ktorom autor preukázal svoje zručnosti. Maliar je nútený vložiť do svojho portrétu predstavy o sebe samom. Autoportrét si v tej dobe mohli dovoliť len šľachtici alebo ľudia z bohatých rodín. Niektorí maliari svoju podobizeň zobrazovali pomocou zrkadla. Ženské maliarky svoje podobizne maľovali väčšinou  z ľavého profilu. Elin Danielson- Gambogi namaľovala hneď niekoľko autoportrétov, ktoré zobrazovala veľmi realisticky. Vincent van Gogh tiež namaľoval veľa vlastných autoportrétov,v ktorých sa zobrazuje zo žltým klobúkom alebo s fajkou. Na nich sa často zobrazuje z ľavého alebo pravého profilu. Gustave Coubert podáva svoje obrazy veľkoryso a poeticky s realistickými a nekonvenčnými námetmi.                                                                                                                                                                                          "Autoportrét bol prvým hriechom umenia, prvým pokusom o nabúranie dominantného postavenia umeleckého ideálu."       Otto M. Urban

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile