Renes. majstri portrétu

Na maľbe si môžeme všimnúť borievkový strom, ktorý sa nachádza za mladou dámou. Ginevra je krásna, ale strohá, nemá ani náznak úsmevu a na diváka pozerá ľahostajne.
Muž na portréte pôsobí vznešene, ale paradoxne nepôsobí namyslene a povýšenecky. Z tohto muža vychádza sebaistota, ale aj pokoj. Zaujímavá na tomto portréte je hradba, ktorú môže divák pozorovať v pozadí obrazu. Dominantou tohto obrazu je postava tohto muža , ktorý má na sebe kožušinu rysa a v ruke drží niejaký predmet. Muž pozerá priamo na diváka.
Na portréte sa nachádza muž, ktorý drží v ruke nepatrný, malý ružový karafiát. Podľa kríža na krku môžeme dedukovať, že tento muž je príslušníkom rehole.
Portrét Rubensovej dcéry, ktorá pôsobí žensky a nežne. Clara nepozerá priamo na diváka, ale pozerá na pravo. Tento portrét obsahuje detailnú kresbu umelcovej dcéry.
Portrét na ktorom sa nachádza autorov otec pôsobí tmavo, ale týmto chcel autor zjavne upútať na tvár svojho otca. Tvár muža, ktorý si toho veľa prežil a ktorý drží v ruke predmet podobný ružencu.
Na portréte je zobrazený starý muž. Autor pedantne zobrazil jeho tvár, ktorá je plná vrások. Z muža vyžaruje pokoj a láska. Muž sa nedíva na diváka pôsobí zamyslene.
Na pohľad portrét obyčajnej ženy.Pri dlhšom pozorovaní si však môžeme všimnúť, že táto žena nad niečím intenzívne premýšľa, respektívne ju niečo trápi.
Žena na portréte sa pozerá priamo na diváka, akoby sa chcela pozrieť až do duše pozorovateľa. Nevyjadruje skoro žiadne emócie, akoby si chcela držať odstup.
Autor tohto portrétu sa zameral na detaily. Obraz obsahuje detailne zobrazenie šiat, ale na obraze si môžeme všimnúť aj stĺp, ktorý sa nachádza za touto ženou.
Muž je obklopený množstvom predmetov, ktoré sú detailne nakreslené a pomáhajú pri dotváraní prostredia. Muž sa pozerá priamo na diváka.
Na portréte môžeme vidieť ženu s dieťaťom, žena sa nepozerá na diváka ale do strany. Livia da Porto Thiene a jej dcéra pôsobia vystrašene . Jej dcéra sa pozerá na diváka, ale skrýva sa za matkou u ktorej cíti istotu a bezpečie. Tento obraz ma zaujal svojou detailnosťou postáv a zároveň jednoduchosťou pozadia.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile