Plakaty Wojenne 1916 - 1945

Zbiór Plakatów Wojennych z Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej. Plakaty miały trafiać do świadomości odbiorców poprzez wykorzystanie bodźców wzrokowych i wizualnych. Wykorzystywały dwa zasadnicze elementy: grafikę oraz tekst. Do tworzenia plakatów wielokrotnie wykorzystywano profesjonalnych grafików. Po upowszechnieniu telewizji, ich znaczenie zmalało. Niniejsza Galeria zawiera zbiór plakatów przedstawiających w jaki sposób starano dotrzeć się do odbiorcy. Część z nich stara się przedstawić zagrożenie płynące ze strony przeciwnika, kolejne są zachętą by wesprzeć finansowo Wojsko, inne mają na celu wymusić na odbiorcy poczucie winy za niepodejmowanie działań mających poprawić sytuację żołnierzy. Zbiór zawiera zarówno niemieckie, radzieckie, amerykańskie , a także jeden plakat hiszpański. Pokazują one zabiegi propagandowe wykorzystywane w latach 1916 - 1945. MS

Niemiecki plakat propagandowy z 1916 roku mówiący o tureckich wojskach walczących na terenie Galicji w I WŚ."Pomyślnej wojny dla tureckich Wojsk w Galicji. Pamiętaj o tureckim Bracie Broni!"
Do walki z kryzysem nawoływano również w czasie wojny. Poniższy plakat ma zachęcić Amerykanów do domowej produkcji żywności. "Wujek Sam mówi: Ogród dla Zmniejszenia (Ścięcia) Kosztów Żywności."
Braki w funduszach starano się uzupełnić Pożyczkami Wojennymi. Niemiecki plakat mówi: "Kreślcie ósmą Pożyczkę Wojenną!"
Lewicowy hiszpański plakat z okresu Wojny Domowej 1936-1939. Przedstawia "Generała Franco" w niemieckim mundurze wspieranego przez bankierów, kler i wojsko.
"Wojna z Niemcami Pomocą Europie." Radziecki plakat wojenny nawołujący do walki z Nazistami. "Sugeruje on" prawdziwe zagrożenie dla świata.
Kolejny radziecki plakat wojenny z okresu II Wojny Światowej. Czerwonoarmista z datą na karabinie 1943 (Zwycięstwo w Stalingradzie) zabija Hitlera a jego cień z datą 1918 - Króla Pruskiego Wilhelma II
Amerykański plakat przedstawiający najlepsze Alianckie samoloty. Podpis nawołuje do wsparcia Armii finansowo. "Niebo jest limitem dla oszczędności wojennych".
"Dwa Autobusy nad Berlinem". Podobny plakat co poprzedni nawołujący do wsparcia finansowego Armii Aliantów.
"Trzymaj te łapy z daleka" - Plakat z drugiego okresu II WŚ. Plakat przedstawia matkę z dzieckiem osaczoną przez "Łapy" Nazistowską i Japońską.
"Byłbyś dumny gdybyś Mu powiedział co Mu dałeś? - Co dasz? Skrzynkę Wojenną." Plakat ten miał na celu wywołać dyskomfort moralny u tych którzy się nie angażowali w pomoc.
"Kup tą Wojenną Obligację!" Dość prosty plakat brzmiący niemal jak obietnica zysku w inwestycji giełdowej.
"Opieka jest kosztowna" - Kolejny plakat mający wywołać współczucie - poniekąd pokazuje cenę jaką musieli ponieść żołnierze.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile