Јаснини портрети

Портрети су погодни за физичке описе,употребу придева и компарацију на мојим часовима енглеског језика. Ова вежба је погодна за визуелну, интраперсоналну и  лингвистичку интелигенцију.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile