Kvetinové zátišie

Námetom mojej galérie je zátišie, konkrétne kvetinové zátišie. Zátišie je druh maliarstva, pri ktorom umelec zobrazuje náhodné alebo štylizované zoskupenie predmetov dennej potreby alebo nehybných vecí, ktoré tvoria hlavnú podstatu obrazu. Táto galéria obsahuje obrazy, ktorých hlavnou podstatou sú kvety. Kvety sú častým predmetom zobrazovania. Umelec sa hrá s farbou, tvarom, umiestnením, veľkosťou a pritom prejavuje svoj cit k umeniu. Prvé zátišia boli so symbolickým významom. Michelangelo Merisi, známy ako Caravaggio, bol prvým maliarom, ktorému poslúžilo usporiadanie predmetov ako samostatný žáner. To viedlo k revolúcii v histórii umenia. Zátišie nájdeme už aj v antike, ako napríklad v Pompejách v nástenných maľbách, mozaike a v závesnom doskovom obraze. Samotné pomenovanie tohto žánru pochádza z holandského termínu “stileven”, čo v preklade znamená neživá príroda. Kvetinové zátišia, boli v minulosti posudzované vzhľadom na iné umelecké diela, ako diela s menšou vážnosťou. Obrazy majú tmavý podtón. Niektoré majú výrazný vzhľad a sú pútavejšie, no niektoré sú so všedným, sivým nádychom. Galéria obrazov je zozbieraná od viacerých autorov, čím som chcela poukázať na rôznorodú techniku umelcov. Umelci sa zameriavajú na detaily a kvety vo veľkom množstve. Kvet je symbol lásky, úcty, nádeje a plodnosti. V histórii zohrávali kvety nezastupiteľné miesto pri rôznych obradoch a taktiež boli inšpiráciou pre maliarov alebo poetov.   

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile