Biblické príbehy

Svoju galériu som sa rozhodla venovať Biblickým príbehom. Zámerne som vybrala tie známejšie motívy zo Svätého písma, aby akceptor vedel lepšie pochopiť ich podstatu. Obrazy nie sú usporiadané podľa časovej chronológie ich vytvorenia, ale podľa následnosti v biblii. Úvodom do galérie je obraz Adama a Evy v raji z knihy Genezis. Autorom tohto obrazu je Lucas Cranach the Elder a názov diela Adam and Eve in paradise(The Fall). Ďalej galéria pokračuje týmito obrazmi: Caravaggio Merisi- Sacrifice of Isaac, Dante Gabriel Rossetti- The annunciation, Titian – The Holy Family with a Shepherd, Gerard David - Adoration of the King, Sebastiano del Piombo - The Raising of Lazarus, Bartolomé Esteban Murillo - The Baptism of Christ, Ivan Kramskoy - Christ in the Wilderness, Jacopo Bassano - The Good Samaritan, Jacopo Tintoretto - Christ washing the Feet of the Disciples. Galéria je zakončená jednou z najznámejších biblických udalostí a to ukrižovaním Krista. Obraz ma názov The Crucifixion: Central Panel a jeho autorom je Master of Delft. Týchto 11 krásnych diel v sebe nesie významné posolstvo, dôležité hlavne pre kresťanov. Obrazy zaujmú svojou farebnosťou a kontrastom maliarskych umeleckých prostriedkov. Skúsenejšie oko určite postrehne prítomnosť zlatého rezu vo väčšine obrazov. Dokonalá súhra postav a predmetov vyzdvihuje význam samotných diel a pomáha aj menej skúsenejšiemu divákovi pochopiť ich skrytú podstatu. Na obrazoch si taktiež môžete všimnúť prítomnosť detailne spracovaných postáv, pričom tie najdôležitejšie vždy vynikajú hlavne farebnosťou. Aj keď sú postavy prepracované dosť detailne, pôsobia na diváka jednoducho to im do istej miery pridáva na kráse. Myslím si, že každý divák nájde v tejto galérii niečo, čo ho osloví a v čom sa nájde. Mňa tieto diela zaujali ich farebnosťou, kontrastom, obsahom a hlavne motívom. Mám biblické príbehy veľmi rada a vždy ma dokážu fascinovať a prinútia ma premýšľať , preto som sa im rozhodla venovať pozornosť prostredníctvom tejto galérie.

Biblické Zobrazenie Adama a Evy tvorí podľa mňa jedne z najčastejších motívov zobrazenia z knihy Genezis. Zobrazuje sa v ňom pokušenie a "stvorenie" prvého hriechu potom čo Boh stvoril človeka.
Abrahámovo obetovanie Izáka Bohu. Kniha Genezis.
Obraz anjela zvestujúceho Panne Márií radostnú zväsť.
Pastiery sa prišli klaňať narodenému Ježišovi.
Králi Gašpar, Melichar a Baltazar doniesli dary novorodeniatku.
Ježiš a Ján Krstiteľ
Ježiš na púšti
Dobrý Samaritán.
Ježiš umýva nohy jeho učeníkom pred večerou.
Ukrižovanie Pána.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile