Katter i konsten

Ett galleri över hur katten har gestaltats i olika medium och under olika konstepoker. Nu är det din tur att skapa ett galleri efter ett tema du själv valt. Försök hitta konst i flera olika tekniker och från flera olika epoker och kontinenter. Sortera konstverken i kronologisk tidsordning. Därefter gör du ett eget konstverk i valfritt material och teknik i samma tema. När du är klar presenterar du ditt galleri för dina klasskamrater och slutligen beskriver du processen i din digitala portfolio. Lycka till :)

För tusentals år sedan gestaltade Gudinnan Bastes som katt i denna figurin. Gudinnan var dotter till den egyptiska solguden Ra och avbildades först som lejon. Man tror katten funnits i ca 5000 år.
Här är också en gestaltning av gudinnan. Vad ser vi på bilden? Vad kan förmålen ha för symbolik? Använd zoomfunktionen för att se närmare på föremålen.
Katten var ett mycket älskat djur i Egypten och sörjdes djupt vid sin död och mumifierades. Man har hittat stora gravplatser med mumifierade katter och bronsskulpturer i Egypten.
Detta är en medeltida oljemålning av den italienske konstnären Dosso Dossi. Använd zoomfunktionen för att se katten nederst i mitten av bilden. Vad tror ni var kattens funktion i denna målning?
Vad säger titeln om målningen från 1600-talet? Vad händer i bilden? Vad känner ungdomarna? Vad känner katten?
På 1700-talet avbildas denna dam tillsammans med sin (?) katt. Vilken känsla uttrycker damen? Katten? Är det någon skillnad i uttryck mellan denna och föregående bild?
Flicka med katt i målning från 1800-talet. Använd jämförelseverktyget och jämför med nästkommande målning.
Detta är också en målning från 1800-talet. Vilka är likheterna och skillnaderna mellan denna målning och tidigare. Säger titeln något om skillnader och likheter? Vad fokuserar konstnärerna på?
Här kan du se hur du tecknar en katt :)
Orientalisk målning med titeln "Katter som leker i höstträdgården". Målning på silke. Katten är inzoomad.
Japanskt träsnitt från 1800-talets mitt. Hur många katter ser du?
I galleriet finns flera asiatiska målningar och teckningar av katter. Kan du se några likheter och skillnader mellan olika kontinenters sätt att skildra katten? Vilka?
Ytterligare en oljemålning med en kvinna, katt och en stol i inomhusmiljö. Målningen är från slutet av 1800-talet.
Från samma tid i samma miljö som i föregående målning, men nu en man med katt i knä.
Oljemålning av barn och katt från början av 1900-talet. Varför är det så många målningar med motivet flicka och katt tror du?
Så här målar du en katt med oljefärg. På bilden ser du dock en litografi.
Den här katten är målad med pastellkrita. Prova att måla ett motiv med torrpastell och ett annat med oljepastell. Vilken är skillnaden? Vilken sorts pastellkrita föredrar du?
Gjon Mili var en amerikansk-albansk fotograf, känd för att sina fotografier av bland annat Pablo Picasso. Han hade själv en katt vid namn Blackie, som han gärna fotograferade. Bilder från LIFE.
Män med katt finns på flera av LIFE:s fotografier.
Katt i vattenfärg.
Nina Leen fotograferade också för LIFE. Detta kattfotografi är ifrån femtiotalet.
Åter ett fotografiskt verk av Nina Leen, 1963.
Akrylmålning
En gipsskulptur av Robert Gober, som ofta gör Readymades. Är det här konst? Varför? Varför inte? Är det viktigt att definiera konst? Vem bestämmer vad som är konst? Vad tycker du om konstverket?
Jämför den här målningen med en liknande målning från 1800-talet. Vilka likheter och skillnader hittar du?
Instruktioner till hur du kan göra en katt-skulptur i t ex cernitlera.
Katter verkar ofta förekomma som skulpturer i olika färg och form. Hur kan du se att det här är en modern skulptur? Hur skiljer den sig från den första katten, gudinnan Bastes?
Ytterligare en graffiti-katt! På en vägg i Buenos Aires, 2013.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile