החיות בראי האמנות

חיה בודדת

תאר את הרגשות של הדמויות
התייחס לצבע מה מצבו של הכלב ביצירה?
התייחס בנקודות: אור וצל ,טכניקה,חלל,תנועה
מה המשותף בין הצבע למצבו של הנמר?
תאר את תנועתו של הסוס
בחר יצירה מהיצירות הקודמות והתאים יצירה דומה?
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile