Ideál krásy

Naša galéria je venovaná téme, ktorou sa dnešná spoločnosť zaoberá veľmi často, a to je ideál krásy. Dnes by sa už asi nikto neodvážil popísať ideál krásy do jednej vety či do nejakej definície. Podoby krásy a jej ideálu sa menia z roka na rok. V súčasnosti krásu vnímame iba očami. Musíme ženu/muža vidieť, najlepšie asi nahú/nahého. V minulosti to bolo takmer nemysliteľné. História krásy ako takej siaha až do histórie vývinu kultúry Západu a Východu, vyrastá na pôde antickej kultúry, tesne spojená s estetikou antického Grécka a Ríma. Praveké sošky ako Věstonická venuša nezobrazujú vtedajší ideál krásy, ale skôr znaky, sprevádzajúce materstvo: množstvo podkožného tuku, ktoré ženy na vyobrazeniach majú, získavali zrejme postupne v dôsledku množstva tehotenstiev. V antike nás pojem krásy privedie až k mýtom – narazíme na božstvá ako Apollón so svojimi slávnymi Múzami, Pallas, Athéna, Héfaistos, Grácie, Afrodita a na hrdinov ako Helena, Paris, Daidalos. Neskôr sa aj toto vnímanie krásy zmenilo a začali sa objavovať abstraktnejšie a viac oddelené predstavy. Ideál krásy sa chápal ako fyzická a mravná dokonalosť. V stredoveku bol ideál krásy ovplyvnený Pannou Máriou. Krásne žena mala mať takmer priesvitnú pleť, útle paže a celkovo chudú postavu. Počas renesancie sa dočasne upustilo od ideálu bledej pokožky. Obľube sa začali tešiť červenkasté líca, dovtedy znak hriechu alebo vzbury. V centre záujmu boli najmä odhalené prsia, ktoré v podobe kojacich matiek prenikli aj do náboženských výjavov. Obdobie baroka zase navrátilo žene kypré tvary. Vtedajšia spoločnosť považovala chudého človeka za 'chorého' ,takže jedlom sa určite nešetrilo. Pomaly sa dostávame k súčasnému vnímaniu krásy. Zlom v jeho ponímaní nastal v 60. rokoch minulého storočia. Spôsobila ho modelka-Twiggy- ktorá mala veľmi chudú, chlapčenskú postavu. Vtedy nastúpil trend štíhlych žien. Ideál krásy sa však aj teraz mení. Aktuálne sú zastávané názory, že aj žena s kilami naviac je krásna.Nemusí mať postavu ,,presýpacích hodín´´ aby očarila.Tento názor sa dostáva do rozporu s tvrdeniami ,že žena je krásne jedine vtedy, ak má osí driek a veľké prsia.Ideál krásy v dnešnej dobe sa pohybuje medzi dvoma extrémami. V galérií sú obsiahnuté diela takmer z každého obdobia pre porovnanie.Vidíme, že ideál krásy je ozaj rozporuplný termín a ostáva už len na nás si vytvoriť náš vlastný názor. Každý z nás má,určite, svoj vlastný 'ideál krásy'. :)

Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile