Kvetinové zátišie

Mojou tému, ktorú som si vybrala je kvetinové zátišie. Pri tvorbe tejto galérie som si vyberala obrazy, ktoré sa mi páčili a ktoré boli z rôznych období, ako sú obdobia 17., 18., 19. a 20. storočie. Túto tému som si vybrala preto, lebo obrazy, ktoré je možné vidieť v mojej galérii (10) majú kontrast, rôznofarebnosť a pôsobia na mňa energicky. Taktiež ma zaujala symbolika kvetov, ktorá v sebe ukrýva niečo nádherné. Kvety sú symbolom krásy a života, preto sa viacerí autori venujú práve takejto téme. Každý z týchto obrazov, ktoré som uviedla sú svojim spôsobom pútavé, zaujímavé a jedinečné. Medzi prvé veci, ktoré som si všimla pri mojej téme boli neskutočné detaily. Zátišie je popisný typ maľby, zobrazovanie predmetov, ktoré sa vyskytujú v domácnosti, kvetov, ovocia, potravín. Jeho ťažiskom je kompozícia predmetov obvykle neživých. V sedemnástom storočí autori v zátiší zobrazovali aj drobný hmyz a drobné živočíšstvo, ako napríklad chrobáky alebo motýle. Zobrazovaním týchto prvkov sa autor snažil poukázať na svoje dokonalé zvládnutie techniky a oklamať zrak. So zátiším sa stretávame už v antike, ako dokladajú literárne správy a pamiatky v Pompejách a to v nástennej maľbe, mozaike a v závesnom doskovom obraze: kvetiny, ovocie, ryby i morské živočíchy. Zátišiam bola v porovnaní s inými žánrami maľby prisudzovaná najmenšia vážnosť. Napriek tomu sa však stali komerčne najúspešnejším žánrom výtvarného umenia.  Zátišie v takej podobe, ako je známe dnes, poprvýkrát uzrelo svetlo sveta súčasne v Holandsku a v Taliansku koncom šestnásteho storočia. V polovici šestnásteho storočia vznikla realistické zátišia na základe priameho pozorovania prírody. 

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile