Ideál Krásy

„Krása je nevyčerpateľný prameň radosti pre toho, kto ho vie odkryť.“  (Alexis Carrel)                                                Už od prvého stvorenia človeka, stvorenia muža a ženy sa zapodievame krásou, či už telesnou alebo duševnou.  Krása je súčasťou každodenného života už po tisícročia. Ideál krásy nikdy nebol rovnaký, časom sa stále menil ako všetko naokolo. Ženy sa chceli vždy páčiť a muži chceli s nimi držať krok. Prvé ideály krásy, môžeme nájsť v podobe Venuše. Ženskú postavu so zvýraznenými pohlavnými znakmi a zvyčajne so zanedbanými črtami tváre/hlavy a nôh. Táto soška poukazuje na ženské krivky a následne aj ženskú vlastnosť: zvodnosť, ale jeho najhlavnejším znakom je poukázanie na dar plodnosti. Tieto vlastnosti používali ďalší sochári a maliari vo svojich dielach, pretože tam videli podstatu krásy. Neskôr sa zaujímali aj o tvár ženy a hlavne o jej oči, nos, pery a zistili, že ženská krása nevyplýva len z krásnej postavy ale aj z tváre a pohľadu, ktorý stále niečo ukrýva. „Oči sú cestou do duše!“ Po spoznaní fyzickej príťažlivosti, objavili ten najtajomnejší poklad u každej ženy a to vnútornú krásu. Krásu, ktorá robí ženu dokonalou. U mužov to bolo podobne. Spočiatku tiež poukazovali na prednosti, na dar rozmnožovania, no neskôr ako napríklad v Starovekom Grécku: sa rozšíril pojem kalokagatia: ideál harmonického súladu  a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka. Tento ideál poukazoval na zdatného muža s atletickou postavou, vyšportovaného, zobrazovaného  ako bojovníka a ako urodzeného. Z týchto postáv plynie dynamika, energia a sila. V dnešnej dobe je veľmi ťažké riešiť ideál krásy. Svet ovplyvnený rôznymi photoshopmi, plastikami a rôznymi prostriedkami, ktorými sa žena/ muž pokúša páčiť, pretože sa cíti nedostatočne krásnou. Každá žena, každý muž je krásny svojím spôsobom. Veď keď sa pozrieme do dávnej minulosti, na sochu Venuše alebo na sochy mužov, vidíme, že sa im vzdával hold za to aký boli. Či už boli tučný, chudý, vyšportovaný , duševne krásny, všetci uvideli to na čo oni boli hrdí. Preto touto galériou chcem vyzdvihnúť, že každý muž a žena sú krásni takí akí sú a nemusia sa hrať na niekoho iného. Ideál sa vždy menil, mení sa a preto buďme ideálom akým chceme! :)

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile