Így temettek ők, avagy síremlékek az ó- kereszténységig  (Ilosfai Júlia)

A domborműveket igen sok helyen felhasználták. Templomok, paloták falán, piramisok belsejében, sírkamrákban, szinte mindenhol fellelhetők. Témájukban igen változatosak. Sok köztük a dicsőítő illetve a vallási szertartásokat bemutató,a lelkeknek a halottak birodalmába vezető útját ábrázoló relief, de megtalálhatóak a mindennapi életet bemutató példányok is.
Az egyiptomiak úgy hitték, hogy holttestük bármely részét felhasználhatja valamilyen gonosz szellem, hogy megrontsa őket. Ezért a mumifikálás során kivett testrészeket ilyen edényekben, úgynevezett kanópuszokban őrizték.
Az egyiptomiak rettegtek az elmúlás gondolatától. Mivel erősen hittek a mágikus erőkben, olyan temetkezési kultuszt fejlesztettek ki, ami hitük szerint megőrizte őket az örökkévalóság számára.
A Miletusi oroszlánon még igen erősen érezni az egyiptomi hatásokat. A kivételes szépségű alkotás feladata természetesen az őrködés volt.
A Paros szigetén feltárt síremlék, egy könnyed fiatal hölgyet ábrázol, bravúros kidolgozottsággal és finomságával méltán tartják korának egyik legszebb sírkövének.
Főleg égetett agyagból készült szarkofágok maradtak fent a görögöktől, aminek tetején a halott (és gyakran felesége) félig fekvő testtartással helyezkedik el.
Az etruszk naturalizmus érvényesül e szarkofágon, és kivételesen bensőséges, ahogy a pár, a férj és feleség ölelkezése a halál utáni egyesülést szimbolizálja.
A római szarkofág domborművű ábrázolásait rendszerint annak 3 oldalán alkalmaztak. Jelen esetben a két oroszlán fej közé eső rész, a római bor ünnep egyik jelenete. Jellemzően egyébként hétköznapi eseményeket, vagy mitológiával kapcsolatos történeteket, személyeket jelenítenek meg.
Egy szép példa a legkorábbi ókeresztény szarkofágok közül. A kereszt Krisztusra utal, a két páva pedig a feltámadást szimbolizálja.
Az ó-kereszténység legjelentősebb alkotásai a szarkofágok. Az itt látható is egy szép példa a függőleges tagolásra, boltíves megoldásra. A hangsúly középen van: Jézus idealizált képe.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile