Уводни час у осмом разреду

Галерија слика је замишљена да се користи на првом часу физике у осмом разреду, када се ученици упознају са наставним областима које ће се обрађивати током школске године. Свака слика је повезана са једном од тема.

Прва област: Осцилаторно и таласно кретање. У овој теми учићемо о звуку као механичком таласу и карактеристикама тонова који се између осталог добијају музичким инструментима
Друга област: Оптика. У овој теми учићемо о светлости, а дуга је једна од појава која се везује за светлост.
Трећа област: Електрицитет. У овој теми учићемо о наелектрисању, а на слици се види олујно небо као појава везана за електрицитет.
Четврта област: Електрична струја. У овој теми учићемо о електричној струји која се производи у хидроцентралама, а водопад са слике је право место за њену изградњу.
Пета област: Атомска и нуклеарна физика. У овој теми учићемо о атомима а цела природа као ова на слици настала је од атома.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile