ואן גוך

המשיכות המכחול של ואן גוך היה סימן מאוד משמעותי שמבדיל את היצירות של ואן גוך על פני היצירות של אמנים אחרים . שיטה הציור שלו  היה כמו סמל שלו  או אפילו תעודה מזהה . עד הייום יצירותיו נחשבות כאמנות גבוהה ומשיכות המכחול שלו כסימן ייחודי .

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile