Łyżwiarstwo na przestrzeni dziejów

Mało kto wie, że łyżwiarstwo jest jednym z najstarszych sportów świata. Najwcześniejsze prototypy łyżew - do tej pory odkryte - pochodzą sprzed około 4 tysięcy lat p. n. e. Niniejsza galeria, za pomocą zdjęć i obrazów, opowiada historię tej niezwykłej dyscypliny sportowej. Zapraszam do oglądania, Agnieszka Marczak.

Umiejętność poruszania się na lodzie nabyto już w epoce brązu, ponieważ właśnie z tego okresu pochodzą pierwsze łyżwy, wykonane z kości zwierzęcych. Służyły one prawdopodobnie jako środek transportu po zamarzniętych jeziorach i rzekach.
W XIV w. łyżwy z kości zwierzęcych, a także późniejsze drewniane, zaczęto zastępować sprzętem z żelaza. Najwcześniej produkcji żelaznych łyżew podjęli się niderlandzcy wytwórcy zbroi, ponieważ występujące na tym obszarze liczne kanały wodne przez cały rok służyły jako trakty komunikacyjne, zaś zimą poruszano się po nich właśnie za pomocą łyżew. Popularność łyżwiarstwa na tych terenach wyraźnie widać w twórczości niderlandzkiego malarza Pietera Bruegela, który na drugim planie swoich obrazów często umieszcza sceny zabaw na lodzie.
Jazda na łyżwach, pełniąca wcześniej przede wszystkim funkcję transportową i komunikacyjną, stopniowo zaczęła przeradzać się w formę rozrywki dla mieszkańców wsi położonych w okolicach rzek. Ten rodzaj spędzania wolnego czasu zapoczątkowały dzieci, które często bawiły się na lodzie, podczas gdy ich rodzice wypełniali obowiązki dnia codziennego.
W XVII i XVIII w. moda na łyżwiarstwo rozprzestrzeniła się ze wsi do miast, stając się popularnym elementem życia towarzyskiego tamtejszych elit. Na lodzie można było prowadzić rozmowy, tańczyć czy bawić się np. w ganianego.
Różne formy aktywności na lodzie zapoczątkowały rozwój poszczególnych dyscyplin łyżwiarskich. Tańce ewoluowały w łyżwiarstwo figurowe, a gonitwy w łyżwiarstwo szybkie. Tutaj widać z kolei prekursorów hokeja.
W XIX w. pojawiły się pierwsze, sztuczne lodowiska, na których chętnie urządzano różnego rodzaju imprezy towarzyskie, w szczególności wystawne bale.
Na przestrzeni wieków bardzo ewoluował sprzęt łyżwiarski, od płóz, które przyczepiało się do buta, po łyżwy ze specjalnie profilowanym ostrzem, w zależności od dyscypliny. Niniejsze zdjęcie prezentuje wersję łyżew do jazdy figurowej poprzedzającą tę, którą znamy obecnie. Jak widać na przedzie brakuje ząbków pomagających przy wykonywaniu różnych figur łyżwiarskich.
Łyżwiarstwo figurowe było obecne na Igrzyskach od 1908 r. i co ciekawe, były to Igrzyska Letnie. Kiedy w 1924 r. zorganizowano pierwsze Igrzyska Zimowe wspomniana dyscyplina zadomowiła się tam na stałe.
Łyżwiarstwo szybkie również pojawiło się na Igrzyskach Zimowych w 1924 r., chociaż początkowo rywalizowali ze sobą mężczyźni, a konkurencję kobiet dodano dopiero w 1960 r. Hokej na lodzie natomiast nie został dyscypliną olimpijską.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile