Bitwy morskie

Wybrane sceny marynistyczne przedstawiające bitwy morskie w historii. Zbiór 5 obrazów: jeden namalowany przez impresjonistę, trzy obrazy namalowane przez malarzy specjalizujących się między innymi w pejzażach i przedstawieniach marynistycznych.(Bartłomiej P.)

Bitwa morska i największa w ogóle, rozegrana między marynarką Imperium Osmańskiego a marynarką chrześcijańską tzw. Ligii Świętej, rozegrana 7 października 1571. Zakończyła się wygraną chrześcijan.
Bitwa rozegrana tuż po bitwie pod Barfleur między Francją a Anglią i Republiką Holandii trwająca od 30 maja do 3 czerwca 1692. Sromotna przegrana Francji.
Bitwa morska rozegrana dnia 11 października 1797 roku pomiędzy Wielką Brytanią a Republiką Batawską (Holandia) zakończona zwycięstwem brytyjskim.
Potyczka stoczona w czasie trwania wojny brytyjsko- amerykańskiej, dnia 25 października 1812 r. Jest to obraz stworzony przez amerykańskiego artystę specjalizującego się w marinie.
Pojedynek stoczony dnia 19 czerwca 1864 roku pomiędzy slupem marynarki wojennej CSA C.S.S "Alabama" a slupem marynarki wojennej Unii USS "Kearsarge". Wygrana Unii
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile