Madárábrázolások a művészetben - Szalai Emese

Az általam készített válogatás alapja a közös téma: Igyeztem minél szélesebb idő- és földrajzi keretek között mozogva végigkövetni a különböző kultúrák viszonyát ezekhez az állatokhoz. A művek kiválasztásánál elsősorban a festett techikával készült ábrázolásokra koncentráltam, de bizonyos korszakoknál kénytelen voltam ettől eltérni.

A vadkant és a hátán csücsülő madarat is igen aprólékos, növényi indákra emlékeztető csigavonalak és páncélszerű pikkelyek díszítik.
Az egyiptomi istenvilágban fontos szerep jutott Hórusznak, a sólyomfejű istennek, akit ezen a halotti táblán is megfestettek.
Ezen a feketealakos vázán első ránézésre csak a bika központi alakját vesszük észre, közelebbről szemlélve azonban két madárka is feltűnik.
Ez a kőből kifaragott sas a Római Birodalom hatalmát szimbolizálja. A tollazat részletes kidolgozása igencsak aprólékos munkára utal.
Érdekes, hogy a korai keresztény ábrázolásokon mennyire ritka az állatalak. A mozaik alján látható galambpár a ritka kivételek közé tartozik.
Ennek a madárnak a készítője nem lehetett túl gyakorlott, mivel festék helyenként megfolyt.
Egy másik, az előzőnél jóval kidolgozottabb példa az üvegre festett madarakra. Az aranyozással felvitt alakokat utólagos visszakarcolással tehették éltehűbbé.
Ez a buddhista tematikájú festmény ritka nézetből, szemből ábrázolja a pávát.
Ezt a kéziratot több madáralak keretezi. Érdekes a jobb felső, mely talán strucc lehet. Figyelemre méltó továbbá a különböző madárfajták közötti eltérések megjelenítése.
Egy ritka példa a keresztény tematikájú festményeken megjelenő állatokra a kis Jézus bal karján látható tengelic.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile