Untitled Gallery

Галерију чини 27 радова јапанске "Чихиро галерије", и у настави се може применити на више начина. Као прво, посматрање ових слика развија естетско осећање и посматрање света код ученика. Даље, један део ових слика представља ликовни приказ интернационалних мотива бајки, тако да се може користити у склопу тог тумачења. Затим, могуће је "доделити" сваком ученику по једну слику да о њој, или на основу ње напише састав. Коначно, моја школа је у великој мери реконструисана захваљујући донацији јапанске владе, па у светлости тога, ово може да буде део неке комплексне презентације Јапана - у знак захвалнсости

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile