Perspektíva

Tému perspektíva som si vybral, pretože si myslím, že táto téma má perspektívu. Obsahuje veľa skrytých poznatkov o geometrii a dokonalosti zobrazenia skutočné** sveta. Renesancia je prelomovím obdobím ľudských dejín. Prieniesla do života ľudí mno** inovácii zabudnutých v čase temnej Európy. Jednou z najdôležitejších bolo ob***enie perspektívy. Perspektíva je optický ***, ktorý spôsobuje to, že sa vzdialené objekty ***ia zdanlivo menšie ako objekty blízke. Taktiež spôsobuje aj to, že u rovnakých objektov postavených za sebou do jednej rady sa objekty vzdialenejšie od pozorovateľa ***iaia bližšie pri sebe (perspektíva teda spôsobuje optické skracovanie línií). Používa sa aj v súčasnosti, vďaka svojej sc**pnosti verne zobraziť svet tak, ako ** vidía ľudské oči. V umení ma nezastúpiteľnú úlohu pri kvalitatívnom zobrazovaní priestoru. Môžeme ju dokonca využiť pri zvýraznení určitých detailov obrazu. Takýmto spôsobom môžu konzumenta upozorniť na detaily. Významne sa taktiež využíva pri nasmerovaní pohľadu na dej. Diela v galérii sú z rozmanitých období, aby sa poukázalo na využívanie perspektívy počas európskych dejín a vytvorili kvalitatívny obraz vývoja použitia perspektívy od nedokonalých skreslených budov, až po dokonalé ilúzie reálne** sveta. Môžeme tiež vidieť využitie perspektívy pre rôzne štýly techník a umeleckých období. Okrem to** môžeme vidieť aj rozdiely v zobrazovanom rostredí, porovnanie mierky k ľudom alebo prírode.

Poznáme niekoľko dru**v perspektív. Vo väčšine diel v tejto galérii ja použitá lineárna geometria, avšak často krát sa využíva aj vzdušná. Pri lineárnej sa jednotlivé línie zbiehajú do jedné** bodu. Pri vzdušnej sa využíva rozostrenie ovzdušia. V galérii môžete postupne vidieť prec**d od renesančných diel až do konca 19. storočia. Dielo Via Appia at Sunset sa od ostatných líši tým, že zobrazuje vzdušnú perspektívu krajiny.

**=h o ***= ja v

Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile