retrats

Un retrat és la representació de la fisonomia d'una persona. El dibuix, la pintura o la fotografia són els mitjans més emprats per la consecució d'un retrat. S'anomena retrat el gènere artístic que engloba el conjunt d'obres d'art que descriuen l'aspecte físic d'un personatge. Subgèneres són l'autorretrat i la caricatura.

Elena Martins 1r D
Victor tapia 1er E
Llorenç Agenjo i Vidal
Ivan infante 1er E
Elisabet Viralta 1rB
Georgina Clotas Tebar 1rD
Alex Alcalde 1er E
Yoselyn Bustillos 1rD
Laia Juan i Planas 1rC
Mireia Boltó Alba 1r E
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile