Príbehy zo života svätých

Pre túto tému som sa rozhodla hlavne pre to, lebo obrazy svätých nám pripomínajú dávnu minulosť. Samozrejme sa z nich dozvieme veľa informácií o ich živote, no hlavne môžeme vidieť ako vyzerali.

Ako sa môžeme stať „svätými?“ Určite to nie je len tak z minúty na minútu alebo z dňa na deň. Vysvetlila by som to takto. Mnohí veriaci ľudia – kresťania – žili životom, ktorý si zaslúži obdiv. Uverili posolstvu Ježiša Krista a snažili sa ho naplniť vo svojom živote. Niektorých z nich vyhlásila Cirkev za svätých, to znamená, že sú oslávení s Ježišom Kristom v nebi. Proces svätorečenia býva náročný a zdĺhavý. To kvôli tomu, aby sa vyvrátila akákoľvek pochybnosť. K svätorečeniu je spravidla potrebný zázrak, ktorý sa stal na príhovor konkrétneho človeka, ktorý má byť vyhlásený za svätého. Predstupne k svätorečeniu sú vyhlásenie za Božieho služobníka, za ctihodného, potom blahorečenie (vyhlásenie za blahoslaveného) a nakoniec svätorečenie. Treba ešte podotknúť, že poklona patrí jedine Bohu. V žiadnom prípade sa nesmieme klaňať niekomu inému, svätých nevynímajúc. Blahoslavených a svätých máme v úcte, ale im naša poklona nepatrí.

Svätý je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou, bohumilosťou, ktorá sa po smrti stala prostredníkom medzi ľuďmi a Bohom, schopná vplývať na osudy ľudí, ochraňovať ich a pomáhať im. Slovo „Svätý“ sa dnes používa v rôznych slovných spojeniach, a to nielen v náboženských kruhoch, ale aj v normálnom živote. „Svätými“ sa prostredníctvom Vatikánu stalo už toľko ľudí, že tento pojem sa úplne zovšeobecnil.

Určite majme k svätým úctu, predsa urobili niečo pre tento svet a hlavne pre Cirkev. Patrí im veľký obdiv, preto ako sa dokázali obetovať. Modlime sa k ním či už pri ťažkostiach, alebo z radosti zo života,  určite to má význam. Týmto textom by som Vás chcela motivovať k prezretiu galérie svätých.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile