עיצוב של מנדלה

תמונות של מנדלות בצבעים שונים 

איזו סוג עיטור אתה רואה בתמונה?
איך מתחלים לצייר מנדלה בתמונה זו?
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile