Príbehy zo života svätých

Umenie vždy bolo, je a aj bude súčasťou života človeka ako aj života spoločenského. Má v sebe ukrytý oveľa väčší potenciál, ako si väčšina z nás dokáže predstaviť. Každý si v ňom nájde svoj pomyselný „ostrov“ a každý sa aspoň z časti v danom kúsku umenia dokáže nájsť a stotožniť sa s príbehom alebo myšlienkou autora. Umenie poznáme v mnohých podobách. Po celom svete predstavuje veľkú časť ľudského súcna, pretože človek potrebuje a používa umenie jednak na vyjadrenie inak nevyjadriteľnej nálady, pocitu a myšlienky ale môže ho vnímať aj ako pozorovateľ, relaxuje pri ňom, učí a rozvíja sa vďaka nemu. Úloha umenia nie je len vývin človeka duševne, či oddych a relax, ale aj spoločenská úloha umenia je neprehliadnuteľná. Galérie, koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, prednášky a festivaly, to všetko je súčasťou umenia. Umenie človeka vždy obohacovalo a ľudia vždy tvorili, tvoria aj budú tvoriť nové a nové diela, hudobné, filmové, literárne aj divadelné. Preto je dôležité uvedomiť si, že umenie je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Naša galéria má názov "príbehy zo života svätých". Svätec je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou, bohumilosťou, ktorá sa po smrti stala prostredníkom medzi ľuďmi a Bohom, schopná vplývať na osudy ľudí, ochraňovať ich, a pomáhať im. Nami vytvorená galéria sa skladá z obrazov svätcov z rôznych storočí. Najstarší obraz pochádza z roku 1500 a najmladší z roku 1998. Galéria by mala zaujať hlavne veriacich ľudí, ktorý sa k týmto svätcom modlia, ale aj tí neveriaci si určite prídu na svoje. Teraz si naplno vychutnajte našu galériu, dúfame, že sa vám bude páčiť a obohatí vás.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile