Ókori Görög mitológia, Kovács Richárd 

Ókori görög mitológia az ókori hellének vallásából származó mítoszok gyűjteménye.Hellenisztikus művészetben isteneket nagy kedvel szerették ábrázolni, főleg az olümposzi isteneket.

Artemisz,Zeusz és Létó gyermeke,Apollón ikertestvére,Hold és a vadászat szűz istennője,segít a szülésnél védelmezi a nőket és a gyerekeket.Általában rövid szoknyában ábrázolták,vállán tegezzel.
Aphrodité,Zeusz és Dióné lánya a rövidebb történet szerint.A szerelem és a szépség istennője.Általában félmeztelenül,meztelenül ábrázolják.Itt vékony ruhával ábrázolták,ami néhol a testére tapad
Így úgy tűnik mintha meztelen lenne.A másik szereplő Erósz, akit nem látok,Aphrodité és Árész fia,szerelem és a szexuális vágy istene.A fatörzsön áll.
Aphrodité feje,egy akkoriban népszerű hajstílussal.
Dionüszosz,a bor,mámor,és színjátszás istene.Szőlőlevelekből font koszorú kezében borospohár,vagy szőlővel és a thürszoszt,ami egy hosszú szüreti bot,végén egy tobozzal szőlőlevelekkel díszítve
Pallasz Athéné a bölcsesség, az igazságos háború, a jog,a művészetek, a kézművesség és a képzés istennője.Zeusz és Métisz gyermeke.
Athénét mindig karddal és lándzsával ábrázolták, sisakban, és az anyja által készített gorgófős mellvértben, apja által készíttetett pajzsban (Aigisz). Szent állata a bagoly volt.
Árkász,Zeusz és Kallisztó nimfa fia.Kallisztó Lükaón Árkadiai király leánya,Artemisz kedvenc nimfája volt.Itt Kallisztó ül egy sziklán állati bőrben,valoszínűleg Árkádiai-hegységben ott sokat időzőtt
Ez egy Kehely-kratér.Kratér ókori görög edénytípus, amelynek jellemzője, hogy szájnyílása olyan széles, mint a test, vagy közel olyan széles.
Ezen a jeleneten Hermész középen ül és kezében tartja Dionüszoszt,körülötte nimfák.Hermész megmentette Dionüszoszt,akit Athamasz orkhomenoszi király őrültségi rohamában meg akart ölni.
Hermész attribútumai kerükeión pálca,amin két kígyó tekereg és fölöttük egy angyalszárny található,szárnyas csizma (pteroeis pedila),széles karimájú nemezsapka Hádésztól kapta,arany kard,pásztorsíp.
Hellenisztikus korban készült a bronz fej.Poszeidón,Kronosz és Rhea fia, a tengerek, folyók és források, az árvizek és földrengések istene,tizenkét olümposzi isten közé tartozik.
Egy részlet Athéné niké templomból, körbe van dekorálva szárnyas Niké istennővel, épp a szandálját igazítja.Pallasz titán és Sztüx lánya,a győzelem istennője.
Tetradrachma, akkori fizetőeszköz,Poszeidón arca látható rajta, és ezüstből készült.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Translate with Google
Home
Explore
Nearby
Profile