מונה קלוד

מונה היה בילדותו צייר קריקטורות כל מחברותיו היו ציוקריקטורות והוא עבר לפריז ואהב את החופשיות והטבע בלב יער.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile