ראש השנה בתרבות ישראל

מעילי הפשוט ופנס על הגשר, ליל הסתיו ושפתי הלחות מני גשם כך ראית אותי ראשונה, התזכור? והיה לי ברור כמו שתיים ושתיים, כי אהיה בשבילך כמו לחם ומים וכאל מים ולחם אלי תחזור. בענינו המר, בעבור אותך זעם גם למוות אתה קיללתני לא פעם וכתפי הקרות רעדו משמחה כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים שיובילו אותך בגללי בנחושתיים וגם אז לבבי לא יסור מעמך כן היה זה לא טוב, היה רע לתפארת אבל זכור איך נפגשנו בליל מלילות אם יהיה זה שנית - אל יהיה זה אחרת רק אותה אהבה עניה וסוררת, באותו מעילון עם אותו ציץ הורד באותה השמלה הפשוטה משמלות אם יהיה זה שנית אל יהיה זה אחרת יהיה כך, כך יהיה אות באות

זהו שופר אשכנזי שעשוי מקרן של
ברכה לשנה החדשה ?שימו לב - מה העיטורים שעל כרטיס הברכה האם אתם יכולים לדעת מתי נשלח הכרטיס?
הגדלנו את הכרטיס - עכשיו אתם רואים את השנה מתי היה תרע"א?
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile