Sv. Veronika

Touto galériu sme chceli zobraziť príbeh odvážnej ženy - Veroniky.  Je to žena, ktorá sledovala Krista počas jeho cesty na kalváriu a pritom nezostala nevšímavá. Vyšla z davu, ignorovala zastrašovanie vojakov, sňala šatku z hlavy a pomohla v maličkosti a z lásky. Samotnú Veroniku so šatkou v ruke môžeme vidieť na prvých štyroch obrazoch. Týmto výberom sme chceli poukázať na rôznosť umenia pri zobrazovaní rovnakého subjektu. Na ďalších dvoch obrazoch si môžeme bližšie všimnúť detaily šatky s odtlačkom Ježišovej tváre.  Poslednými ukážkami sme sa snažili priblížiť sv. Veroniku  takú,  s akou sa dnes na maľbách môžeme stretnúť  (napr. v kostoloch - krížové cesty, sochy, oltáre  alebo vo filme).

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile