Римски владари

Ова галерија може да послужи на часовима историје и  латинског језика, да би ученици имали и визуелни приказ Римских владара. То би утицало на развој просторно/ визуелне интелигенције код ученика.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile