Филозофија с децом

Слике из ове галерије одабране су да послуже у програму филозофија с децом, у оквиру којега ученици, подстакнути да постављају питања о стварима које их занимају и чуде, кроз размишање и међусобн дискусију, граде филозофске појмове као што су лепота, правда, истина, мудрост. На овај начин се може утицати на развијање интраперсоналне, интерперсоналне и лингвистичке интелигенције.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile