biblické príbehy

Vybrala som si tému biblické príbehy, pretože je zaujímavá, dajú sa tu nájsť rôzne príbehy či už zo starého alebo nového zákona. Všimla som si, že maliari v tejto téme často zobrazujú Ježiša a jeho život. No ja som si vybrala maľby zo starého aj nového zákona. Obrazy som chronologický usporiadala podľa toho, ako za sebou nasledovali. Ako prvú maľbu som si vybrala Adama a Evu v raji, ktorú namaľoval Lucas Cranach the Elder. Na tejto maľbe je znázornené, ako Eva podáva Adamovi jablko, ktoré jej ponúkol had. Vzadu na tomto obraze môžeme vidieť hada na strome, ktorý naviedol Evu, ale aj iné zvieratá a rôzne stromy, čím chcel maliar poukázať nato, že v raji bolo všetko. Na druhom obraze od Rembrandta je zachytení Jakub s anjelom. Jakub prosí anjela o požehnanie, ktoré mu anjel dáva. tretí obraz je taktiež od Rembrandta a zobrazuje Mojžiša s desatorom. Na štvrtom obraze od Pietra Bruegela the Eldera je zachytená babylonská veža. Táto veža je veľmi pekne a detailne zobrazená. Myslím si, že na tomto obraze táto veža už je pred zrútením. V popredí sú dívajúci sa ľudia. Piaty obraz je už z nového zákona a ide o narodenie Ježiša v Betleheme. Túto maľbu namaľoval Hugo van der Goes. Na obraze je Panna Mária s Jozefom a malým Ježiškom na ľavo sú zobrazení pastieri, ktorý bežia k jasličkám. Vzadu sú anjeli, deti a zvieratá. Celý obraz akoby odkrývali dvaja muži. Na šiestom obraz, ktorý namaľoval Wiliam Holman Hunt sú zobrazení Mária s Ježišom na oslíkovi, ktorého ťahá sv. Jozef a ich útek do Egypta. Okolo nich sú deti ako znak neviniatok, ktoré dal vyvraždiť Herodes. Tento obraz predstavuje veľmi zaujímavú kombináciu toho,že sú tam zobrazené neviniatka, ktoré boli zabité, a ktoré ako keby prosili Ježiška aby ich zobral k sebe. Na siedmom obraze je vyjavený krst pána Ježiša v Jordáne. Tento obraz namaľoval Bartolomé Esteban Murillo. Na ôsmej maľbe je Ježiš na púšti od Ivana Kramoskoyho. Môžeme si na nej všimnúť veľmi smutnú tvár Ježiša. Na ďalšom obraze je zobrazený Kristus ako sa mu posmievajú. Tento obraz namaľoval Hieronymus Bosch a sú tam výrazné farby. Ježiš je zobrazený s nevinnou tvárou, ktorá je symbolom jeho neviny. Na desiatom obraze je znázornená krížová cesta. ktorú namaľovala Jacopo Bassano. Na obraze tiež môžeme vidieť Ježišovú matku Pannu Máriu, ženy, ktoré oplakávajú Ježiša , Veroniku, ktorá mu podáva ručník aj Šimona, ktorý mu pomáha niesť kríž. Na obraze je aj mnoho iných postáv, no hlavne išlo o Ježiša. Motívom posledného obrazu, ktorý som si vybrala je ukrižovanie pána Ježiša od Hansa Baldunga. Na tomto obraze prevláda čierná alebo tmavá farba, čo naznačuje smútok. Vedľa Ježiša sú ukrižovaný aj ďalší dvaja zločinci. Pod krížom si môžeme všimnúť kľačiacu Máriu, rôzne ženy, stotníkov. Veľmi zaujímavé sú vrchy, ktoré sa nachádzajú za ukrižovaním Kristom, pretože vyzerajú akoby boli zasnežené, čo je veľmi nereálne pre kraj, v ktorom žil Ježiš. Všetky tieto obrazy sú pútavé a v každom z nich je niečo, čo ľudí zaujme. Nie každého rovnaká vec, ale určite každého niečo iné.

.
Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile