Abstraktné Umenie

Abstraktná maľba vznikla ako všetko iné, potrebou vzniku niečoho nového a doby, v ktorej sa menila. V každej dekáde umenie odrážalo spoločensko-politickú situáciu a vyvíjalo sa s dostupnými technológiami. Od monolitov až po interaktívne inštalácie, výtvarníci pracovali s čím sa dalo. Stále dookola opakované figurálne motívy, krajinky a pod. začali byť nezaujímavé, a preto sa našiel nový, zaujímavý a čerstvý postup zobrazovania reality - nereálne - abstrahujúce na všetky konkrétne prvky v maľbe.Abstraktné umenie sa delí na dva prúdy, prísne geometrický smer (konštruktivizmus) a abstraktný expresionizmus.Podľa amerického kritika  umenia Alfreda H. Barra má termín abstraktný tento významPodľa dejín umenia sa za prvého autora abstraktnej maľby považuje Vasilij Kandinskij. Prvý abstraktný maliar bol litovský hudobník a maliar Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1904).Dokonalé spracovanie figúr a realistické zachytenie emócií u starých majstrov ukázalo silu, akú môže mať umenie a veľkoleposť, ktorá nepozná hraníc. To isté sa podarilo niektorým umelcom aj pri abstraktnej maľbe. Tá zachytáva pravý život a rytmus života v najčistejšej forme, akú vieme na plátne vytvoriť. Jednoduché, ba aj zložité ťahy štetcom, razantné tóny - to všetko nám vie povedať oveľa viac ako pohľad z okna. Abstrakcia dáva našej mysli slobodu, akú nenájdeme nikde. Dedičstvo abstraktnej maľby bude žiť naďalej vďaka umelcom, ktorí prispeli k jej vytvoreniu a spoznaniu jej možností. Časom nám dokázala, že je tu miesto pre jej vznik. Obrazy Kandinského, Maleviča, Rhotka a Pollocka budú vždy nadčasové a inšpiratívne pre nové generácie. Všetci štyria spomenutí autori dokázali svojím svojským prístupom k abstraktnej maľbe posunúť hranice maľby za horizont reality pomocou formy, ale pritom zostali stáť oboma nohami na zemi. Kandinskij ukázal maliarom existenciu abstraktnej maľby. Malevič dokázal zúžiť maliarske prvky na minimum. Rhotko pri najjednoduchšej forme maľby zachytil ľudský pocit a duchovnú stránku ľudí. A Pollock objavil akčnú maľbu. Pri abstraktnej maľbe sa môžeme naučiť vnímať a pozerať sa na veci inak a bez zbytočných slov.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile