viatge a la Malva-rosa

Joaquim Sorolla va quedar fascinat per la llum de la Malva-rosa i a aquesta platja i altres dels poblats marítims va pintar alguns dels seus quadre més famosos. Us invitem a que els conegau, seleccioneu aquells que més us inspiren alguna història i a que elaboreu una xicoteta narració o conte.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile