Podoby krásy

V mojej galérii môžete vidieť 11 obrazov, ktoré som si vybral a osobne sa mi veľmi páčia. Sú to rôzne obrazy od rôznorodých autorov. Úvodom do galérie je obraz od Almeida Júniora s názvom Longing. Ďalej galéria pokračuje tými obrazmi: Vasily Tropinin -lace maker, Auguste Renoir-summer, James Abbott Mcneill-Harmony in pink and gray: Lady Meux, Konstantin Somow-Lady in blue, Arthur Hughes -april love, Rembrandt Harmensz. van Rijn- The Kitchen Maid, Fedor Rokotow-Portrait of A.P. Struiskaya, Caravaggio- Saint Catherine of Alexandria, John William Waterhouse - The lady of Shalott. Galéria je zakončená obrazom : Ferdinand Georg Waldmüller -Portrait of the Mother of Captain von Stierle-Holzmeister. Obrazy zaujmú svojou farebnosťou a kontrastom maliarskych umeleckých prostriedkov. Dokonalá súhra postav a predmetov vyzdvihuje význam samotných diel a pomáha aj menej skúsenejšiemu divákovi pochopiť ich skrytú podstatu. Na obrazoch si taktiež môžete všimnúť prítomnosť detailne spracovaných postáv, pričom tie najdôležitejšie vždy vynikajú hlavne farebnosťou. Aj keď sú postavy prepracované dosť detailne, pôsobia na diváka jednoducho to im do istej miery pridáva na kráse. Myslím si, že každý divák nájde v tejto galérii niečo, čo osloví a v čom sa nájde. Mňa tieto diela zaujali ich farebnosťou, kontrastom, obsahom a hlavne motívom. Tieto obrazy sa mi veľmi páčia a aj preto som sa rozhodol im venovať pozornosť v tejto galérii.

Credits: All media
This user gallery has been created by an independent third party and may not always represent the views of the institutions, listed below, who have supplied the content.
Home
Explore
Nearby
Profile